Word vriend van de Paardenmarkt Voorschoten 

Draagt u de instandhouding van de Voorschotense Paardenmarkt een warm hart toe, word dan Vriend van het Comité. Uw financiële bijdrage, plus de ondersteuning van de sponsors, stelt ons in staat om dit jaarlijkse dorpsevenement te organiseren.

Wanneer u een bijdrage stort van minimaal 25,- euro, bent u Vriend van het Comité.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL39Rabo0366150006 t.n.v. Stichting Comité Paardenmarkt Voorschoten.Vermeld hierbij uw naam en adresgegevens.

In het programmaboekje, dat begin juli in Voorschoten wordt verspreid, zit een invulkaart waarmee u aan kunt geven dat u Vriend van het Comité wilt worden. De ingevulde kaart kunt u inleveren bij het koekslaan of in het Ambacht- en Baljuwhuis op 28 juli. U krijgt dan direct 2 consumptiebonnen, te besteden op de Voorstraat.

Uw steun wordt zeer op prijs gesteld!

IMG 6211